Werkwijze

 

Kennismakingsgesprek.

Wanneer u contact opneemt, maak ik een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek komen wij met uw informatie tot de hulpvraag. Na de inventaris van de gegevens overwegen wij de begeleiding en de hulp die ik kan bieden bij het realiseren van het leerdoel.

Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.

 

Onderzoek.

Aan de hand van de didactische gegevens en onderzoeken die hieraan vooraf gaan, stel ik een leerplan met leerdoel op. In dit plan staat behalve de gegevens van de leerling ook de analyse en conclusies van de toetsresultaten. Door de positieve en belemmerende factoren weten wij hoe de leerling leert en wat noodzakelijk is om het doel te bereiken. De leerling wordt in dit onderzoeksproces betrokken door op  zijn eigen beleving en ervaring te reflecteren. 

 

Begeleiding.

De begeleiding vindt plaats in een wekelijkse behandeling. Tijdens deze sessie wordt  gewerkt aan het bereiken van het leerdoel en ervaart het kind zijn mogelijkheden die nodig zijn voor dit proces.

Het overleg met school en ouders  waarborgt de doorgaande lijn om uw kind optimaal te kunnen begeleiden.

 

Evaluatie.

Gemiddeld vindt het evaluatiegesprek plaats na 8 รก 10 weken. De inzet van de leerling, de activiteiten die uitgevoerd zijn en de resultaten worden in dit persoonlijk gesprek toegelicht. Wanneer de begeleiding afgelopen is, ontvangt u een kort verslag van de begeleiding met toevoeging van het handelingsplan.