Over mij

 

Het volgen van kinderen in hun ontwikkeling heeft mij geïnspireerd om als kleuterleidster te beginnen in het onderwijs. Na het behalen van mijn hoofdakte ben ik benoemd tot hoofdleidster van een kleuterschool. In samenwerking met de directeur van de toenmalige lagere school heb ik mij ingezet om samen de start van het basisonderwijs handen en voeten te gegeven. 

 

Na een periode van eigen kinderen thuis ben ik als afgestudeerd Remedial teacher terug gekomen in het onderwijs. Vanaf 1998 ben ik werkzaam als Remedial teacher in het primaire onderwijs. De start van mijn registratie bij de L.B.R.T. heeft plaats gevonden in 2001 en ben naast schoolwerkzaamheden begonnen met een eigen praktijk. Ik heb in 2008 de studie Psychomotorische remedial teacher met goed gevolg afgesloten.  

 

In augustus 2010 heb ik mijn studie Intern begeleider/ Gedragsspecialist afgerond aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ik heb gekozen voor de masteropleiding Special Educational Needs met als modules; Communicatie en afstemming, Coachen, Verdieping coachen, Gedragsspecialist oplossingsgerichte gesprekvoering en Intern begeleider. Deze opleidingen zie ik als een bruikbare aanvulling op mijn eerdere studies Remedial teacher en Psychomotorische Remedial teacher.

 

Gedurende mijn opleiding ben ik enthousiast geraakt voor het oplossingsgericht werken met kinderen. Kijken naar wat mogelijk is en aansluiten bij wat leerlingen wel kunnen is mijn visie bij het oplossen van problemen.  

 

Jeannette  van Wijk

 

 

“Met oplossingsgericht werken ben je bezig een bloem op te sporen en te ontdekken, die besproeid kan worden .”

(Peacock 2002)