Welkom op de Website van RT praktijk.

Jeannette van Wijk.

Remedial Teacher - Psychomotorische Remedial Teacher - Gedragsspecialist Master Sen

 

 

Wat is Remedial Teaching ?

Remedial Teaching is een professionele en didactische ondersteuning voor leerlingen waar het leerproces niet automatisch verloopt. Deze leerlingen kunnen moeite hebben met technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen of de fijne motoriek. Door het leerproces planmatig te diagnosticeren wordt de onderwijsbehoefte en de mogelijkheden in een handelingsplan verwerkt  

 

Naast het didactische gedeelte van de begeleiding besteedt de Remedial teacher ook aandacht aan de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van het ontwikkelingproces. De kinderen worden bij het leerproces betrokken door vaardigheden te activeren die nodig zijn om het resultaat te behalen.

 

Wat is Psychomotorische ondersteuning? 

Ieder kind is van nature een beweger. Door veel  te spelen en te bewegen leert  het kind  beter om te gaan met zichzelf, de ander en ontwikkelt  hierdoor al bewegend meer grip op de wereld om zich heen. Bij de meeste kinderen verloopt dit proces spelenderwijs. Echter bij kinderen waar het niet “spelenderwijs” verloopt schept psychomotoriek kansen voor het kind. De bewegingsactiviteiten die uitgevoerd worden tijdens de behandeling beïnvloeden het lichaamsbeeld en werken mee aan een positieve verandering van het zelfbeeld. De kinderen leren opnieuw hun mogelijkheden kennen, zichzelf anders te waarderen en ontwikkelen zelfvertrouwen. Psychomotoriek stimuleert  kinderen spelenderwijs beter om te gaan met zichzelf en anderen.